• 100% reliability
  • Wholesale only
  • Market leader in used forklifts
Tiếng Việt
Skip to content
Forklift-image-1.jpeg

Offer your machines

Lisman Forklifts mua xe nâng đã qua sử dụng và thiết bị xử lý vật liệu đã qua sử dụng ở bất kỳ chế độ nào và trong bất kỳ điều kiện nào.

Yêu cầu một giá thầu

Your details

Machine details

Do you want to offer a single machine? Please fill out the fields below:

Bạn sẽ nhận được đề nghị từ nhóm mua hàng của chúng tôi trong vòng 24 giờ.